astraia

astraia program per shëndetin e  gruas

“astraia” programi i përdorur për menaxhimin e të dhënave 
mjekësore nga 
Spitali Universitar Obstetrik “Koço Gliozheni”

Kontakt

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”

Adresa

Bulevardi Bajram Curri,

Tiranë 1000, Albania

Telefon

Kontakt,

04 237 0032