astraia

astraia program per shëndetin e  gruas

“astraia” programi i përdorur për menaxhimin e të dhënave 
mjekësore nga 
Spitali Universitar Obstetrik “Koço Gliozheni”

Qëndra e Shëndetit të Gruas

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”

Qëndra e Gruas  “Dr. Koncita”

 Shërbimet ofrohen nga një staf i kualifikuar brenda dhe jashtë shtetit. Bëhen vizita gjinekologjike dhe obstetrikale për pacientët e referuara nga rrethet dhe nga shërbimi parësor i Tiranës. Ofrohen shërbime si:

Ekografi me dy dhe tre dimensione (Color Doppler), Kolposkopi, Marje Pap-Testi, Marje biopsie etj.