astraia

astraia program per shëndetin e  gruas

“astraia” programi i përdorur për menaxhimin e të dhënave 
mjekësore nga 
Spitali Universitar Obstetrik “Koço Gliozheni”

Programi i Transparencës

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”

PROGRAMI I TRANSPARENCES – Programi i Transparence.pdf

RREGULLORE TIP PER MARJEN E MASAVA ORGANIZATIVE PER USHTRIMIN E VEPRIMTARISE SE INSTITUCIONEVE TE ADMINISTRATES SHTETERORE GJATE GJENDJES SE EPIDEMISE SE SHKAKTUAR NGA COVID-19. RREGULLORE.pdf