Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Koço Gliozheni"

Sigurimi i kujdesit per familjen e ardhshme

Klinika e Terapisë Intesive

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”

Klinika e Anestezi-reanimacionit

Është klinikë e veçante ku perfshihet edhe reanimacioni adult me 4 shtretër.

Kryhen te gjitha llojet bashkëkohore te anestezise.