Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Koço Gliozheni"

Sigurimi i kujdesit per familjen e ardhshme

astraia

astraia program per shëndetin e  gruas

“astraia” programi i përdorur për menaxhimin e të dhënave 
mjekësore nga 
Spitali Universitar Obstetrik “Koço Gliozheni”

Shërbimi i Neonatologjisë

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”

Shërbimi i Neonatologjisë
Neonatët qëndrojne me nënat që prej momentit te lindjes. Shërbimi është kryesisht për neonatët të cilët kanë nevoje për reanimacion.
Reanimacioni neonatal  është i pajisur me inkubatorë edhe me të gjitha mjetet  e tjera bashkëkohore që nevojiten.
• Shërbimet që ofrohen:
• Terapi Intensive Neonatale
• Vizita ambulatore (0-28 ditë të rekomanduara)
• Daljet e bebave nga spitali