Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Koço Gliozheni"

Sigurimi i kujdesit per familjen e ardhshme

Shërbimi i Patologjisë së Barrës

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”

Shërbimi i Patologjisë së Shtatëzanisë

Klinika është e vendosur në katin e tretë të ndërtesës. Shërben për trajtimin e pacienteve me probleme të ndryshme gjatë shtatëzanise. Kryhen ekzaminime me ekografi tri dimensionale. Patologjia e barrës ofrohen gijithashtu shërbime Konsulta Obstetrikale AIS.