Projekte

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”

Drejtori i Spitalit Z. Genci Hyska  prezanton fazën e parë të projektit të investimit për transformimin e urgjencës, qendrës së gruas dhe sallave të operacionit, me standardet më të mira për nënat dhe të porsalindurit.