Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Koço Gliozheni"

Sigurimi i kujdesit per familjen e ardhshme

astraia

astraia program per shëndetin e  gruas

“astraia” programi i përdorur për menaxhimin e të dhënave 
mjekësore nga 
Spitali Universitar Obstetrik “Koço Gliozheni”

Klinika Lehonave 1

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”

Klinika Lehonave 1…