Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Koço Gliozheni"

Sigurimi i kujdesit per familjen e ardhshme

astraia

astraia program per shëndetin e  gruas

“astraia” programi i përdorur për menaxhimin e të dhënave 
mjekësore nga 
Spitali Universitar Obstetrik “Koço Gliozheni”

Shërbimi i Obstetrikës

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”

Shërbimi i obstetrikës

Ofrohet ndjekje bashëkohore e lindjes normale dhe me prerje cezariane ,Anestezi lokale (peridurale) gjatë aktivitetit të lindjes .Kujdes infermieror nga nje staf infermirere-mami te trainuara .Perfshihen në këtë shërbim edhe klinikat e lehonisë të ndara në dy kate, kati i 4-t dhe i 6-te.