Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Koço Gliozheni"

Sigurimi i kujdesit per familjen e ardhshme

Shërbimi i Obstetrikës

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”

Shërbimi i obstetrikës

Ofrohet ndjekje bashëkohore e lindjes normale dhe me prerje cezariane ,Anestezi lokale (peridurale) gjatë aktivitetit të lindjes .Kujdes infermieror nga nje staf infermirere-mami te trainuara .Perfshihen në këtë shërbim edhe klinikat e lehonisë të ndara në dy kate, kati i 4-t dhe i 6-te.