Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik "Koço Gliozheni"

Sigurimi i kujdesit per familjen e ardhshme

astraia

astraia program per shëndetin e  gruas

“astraia” programi i përdorur për menaxhimin e të dhënave 
mjekësore nga 
Spitali Universitar Obstetrik “Koço Gliozheni”

Shërbimi i Gjinekologjisë

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”

Shëbimi i Gjinekologjisë

Kryhen të gjitha llojet e operacioneve gjinekologjike duke përshire edhe shërbimet e mëposhtëme:

  • GEU (Ekstra Uterine )
  • Bartolinite
  • Metroragjite
  • Pelvialgjite
  • Laparatomi
  • Laparoskopi
  • Hysterektomi
  • Hysteroskopi
  • Kistektomi
  • Myomektomi