astraia

astraia program per shëndetin e  gruas

“astraia” programi i përdorur për menaxhimin e të dhënave 
mjekësore nga 
Spitali Universitar Obstetrik “Koço Gliozheni”

Rreth Nesh

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”……

Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”…..