astraia

astraia program per shëndetin e  gruas

“astraia” programi i përdorur për menaxhimin e të dhënave 
mjekësore nga 
Spitali Universitar Obstetrik “Koço Gliozheni”

Konkurim sipas Kodit të Punës

1 (një) vend vakant si Biolog-Embriolog Klinik në “Qendra e Riprodhimit Mjekësor të Asistuar” në S.U.O.Gj. “Koço Gliozheni’ Tiranë

THIRRJE PËR APLIKIM PËR BIOLOG

Kriteret e vleresimit te dosjes