astraia

astraia program per shëndetin e  gruas

“astraia” programi i përdorur për menaxhimin e të dhënave 
mjekësore nga 
Spitali Universitar Obstetrik “Koço Gliozheni”

Prematurët heronjtë e vegjël!

Takim ndërdisiplinor në S.U.O.Gj. “Koço Gliozheni” me rastin e festës ndërkombëtare të foshnjave prematurë. Mirënjohje dhe falenderime për stafin e Neonatologjisë për punën e palodhur dhe përkushtimin për foshnjat e porsalindur.