astraia

astraia program per shëndetin e  gruas

“astraia” programi i përdorur për menaxhimin e të dhënave 
mjekësore nga 
Spitali Universitar Obstetrik “Koço Gliozheni”

Takim mbi Proçesin e akreditimit

Në vazhdim të proçesit të akreditimit të Institucionit tonë, më dt .12.04.2019 u organizua trajnimi me përfaqesues nga QKCSA me temën “Proçesi i akreditimit “. Në këtë trajnim u diskutua mbi plotësimin e standarteve spitalore  si dhe u fokusua në disa kapituj të ndryshëm.