astraia

astraia program per shëndetin e  gruas

“astraia” programi i përdorur për menaxhimin e të dhënave 
mjekësore nga 
Spitali Universitar Obstetrik “Koço Gliozheni”

Finalizohet marrëveshja e grantit me Ambasadën Japoneze

Më datë 22 shkurt, u realizua dorëzimi i pajisjeve mjekësore, për Spitalin Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni” në kuadër të skemës “Grante për Projekte të Sigurisë Njerëzore në Nivel Lokal”.
Ky grant mundësoi blerjen e një aparati ekografie gjinekologjike, një monitor fetal si dhe dy respiratorë neonatal.
Drejtori dhe stafi i Spitalit Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni” i dërguan Ambasadorit TAKADA një letër falënderimi për këtë bashkëpunim.